Werkwijze

Samen met u inventariseren we eerst uw behoefte toegespitst op uw situatie. Uw gezin, uw bedrijf, uw huis, uw carrière, uw toekomstplannen. Deze en meer van deze onderwerpen vormen namelijk de bouwstenen van uw financieel plan. Dit ‘maatwerk’ pakt voor u zo gunstig mogelijk uit. Daar kunt u op rekenen bij Finance 4 All.

Belang van de klant
Ons uitgangspunt is altijd het belang van de klant. Wij adviseren alsof het een advies is voor onszelf of onze kinderen.
Beloftes nakomen is heilig bij ons. Mede door onze doorlopende bestudering van de markt en de regels kennen we de jongste (on)mogelijkheden. Daarom doen we nooit loze beloftes. Onze adviseurs zijn mensen waar u van op aan kunt.

Zeggen wat je doet
We hanteren een heldere en duidelijke manier van werken met korte communicatielijnen naar klanten, aanbieders en andere partijen. Bovendien spreken we graag in gewone mensentaal. Zo voorkomen we misverstanden en zijn onze werkzaamheden eenvoudig te controleren.

Het kloppend hart van uw financiën
Geld stroomt door het leven als bloed door de aderen. Finance 4 All zorgt ervoor dat die stromen gaan waar ze moeten en kunnen gaan. Daarom noemt de financieel planner zichzelf wel eens ‘het kloppend hart van uw financiën’. Een rake vergelijking. Zeker als we in ogenschouw nemen dat een relatie met Finance 4 All er een is van de lange duur. Want voor welke vraag, welk idee of welke overweging nu of in de toekomst, onze adviseur staat u bij met raad en/of daad.

Eerlijk en onafhankelijk
Finance 4 All werkt volledig onafhankelijk van aanbieders of andere belanghebbende partijen. We zijn niet gebonden aan commissieafspraken of andere begunstigende overeenkomsten. Het advies c.q. het plan dat we opstellen, past daarom ook echt het beste bij u en uw situatie. We werken eerlijk en begrijpelijk!

Dienstenwijzer Finance 4 All
Naast algemene informatie over Finance 4 All Insurance en Finance 4 All vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Klik hier voor de Dienstenwijzer.

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.fin4all.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Finance 4 all B.V.

Glorieuxlaan 2

5261SJ Vught

Telefoonnummer: 0737440106

KvK-nummer: 17198915

www.fin4all.nl

info@fin4all.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar dirry@fin4all.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar dirry@fin4all.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0737440106. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, een beveiligde internetverbinding, back-ups en encryptie.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl